Wyszukaj:
Miejskie Gimnazjum Nr 2 w Piekarach Śląskich
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
  Informacje ogólne
•  Dyrekcja
•  Rada Pedagogiczna
•  Pedagog szkolny
•  Dane podstawowe
  Dokumenty
•  Statut
•  Program wychowawczo - profilaktyczny
•  Zasady wydawania duplikatów świadectw szkolnych
•  Zasady wydawania legitymacji szkolnych
•  Regulamin organizacyjny
•  Kontrola zarządcza
  Zasady udostępniania informacji publicznych
•  Zarządzenia Dyrektora
•  Regulamin udostępniania informacji publicznej
•  Wzór wniosku o udostępnienie informacji publicznej
•  Informacje nieudostępnione
Pomoc
Statystyki

od 03 lipca 2006
Mapa biuletynu


Informacje ogólne
    Dyrekcja (1)
    Rada Pedagogiczna (1)
    Pedagog szkolny (1)
    Dane podstawowe (1)

Dokumenty
    Statut (1)
    Program wychowawczo - profilaktyczny (1)
    Zasady wydawania duplikatów świadectw szkolnych (1)
    Zasady wydawania legitymacji szkolnych (1)
    Regulamin organizacyjny (1)
    Kontrola zarządcza (1)

Zasady udostępniania informacji publicznych
    Zarządzenia Dyrektora (1)
    Regulamin udostępniania informacji publicznej (1)
    Wzór wniosku o udostępnienie informacji publicznej (1)
    Informacje nieudostępnione (1)